Hei, olen Marja, tervetuloa sivuilleni!

Puheterapia

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapiaa kustantavat esimerkiksi Kela, kunnat, yliopistosairaalat ja vakuutusyhtiöt. Myös omakustanteisesti voi hakeutua puheterapiaan.

Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämän laatua arjen eri tilanteissa. Terapiassa kuntoutetaan aikuisten ja lasten puheen, kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen, suualueen motoriikan, nielemisen ja syömisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä äänen ongelmia. Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen lähiympäristön, kuten päivähoidon, koulun, kehitysvammapalveluiden ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Työtehtävissä korostuu vanhempien ja lapsen lähi-ihmisten ohjaaminen. Usein yksilöterapiaan kuuluu esimerkiksi puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiokeinon käytön ohjausta.