Tietoja minusta

Puheterapeutti Marja Santapukki

Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana. Puheterapia Marja Santapukki on yksityinen palveluntuottaja, jolla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa. Toteutan lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapiaa. Toiminta-alueenani on Espoo ja lähikunnat.

Toteutan puheterapiaa asiakkaan arkiympäristössä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä sekä vastaanotolla. Teen paljon epäselvän puheen, suualueen motoriikan ja syömisen sekä puheen- ja kielenkehitykseltään viivästyneiden lasten kuntoutusta. Myös vuorovaikutuksen ja sen haasteiden kuntoutus on tuttua (mm. kehitysvammat, kehityksellinen kielihäiriö). Uskon, että yhteistyöllä sekä vanhempien että lähiympäristön kanssa pääsemme parhaiten kohti asettamiamme tavoitteita.

Työkokemus

Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2003. Aloitin työurani perusterveydenhuollon puheterapeuttina, jossa minulle kuuluivat lasten ja aikuisten tutkiminen sekä kuntoutus. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa siirryin tekemään vuonna 2007 ensin yksityisenä ammatinharjoittajana ja vuodesta 2017 Terapeijassa (myöhemmin Coronaria Terapeija). Kelan puheterapiassa olen tehnyt lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen kuntoutusta. Vuonna 2009 olin vuoden sijaisena Turun kaupungin sairaalassa, jossa työnkuvaani kuului aikuisneurologisten potilaiden kommunikointi- ja nielemisvaikeuksien tutkiminen sekä kuntoutus. Elokuusta 2020 alkaen siirryin jälleen yksityiseksi ammatinharjoittajaksi tekemään lasten ja nuorten Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ensin alihankkijana Logotrixille ja vuoden 2023 alusta omalla sopimuksella.

Opiskelija-aikana toimin afasiakerhon ohjaajana. Vuonna 2016 olin vapaaehtoistyössä Ghanassa kuurojen koulussa koulunkäyntiavustajana kolme kuukautta.

Kielitaito

Terapiakielenä on suomi, ohjausta englanniksi.

Kouluttautuminen

Ylläpidän ja edistän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella koulutuksella sekä osallistun työnohjaukseen. Käytän työssäni tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia (AAC) keinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. 

Keskeisimpiä täydennyskoulutuksiani ovat mm.

PUHEMOTORIIKKA, ÄÄNNEVIRHEET, SYÖMISEN ONGELMAT

 • Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla – miten arvioin ja kuntoutan?
 • Puhemotoriikan perusteet
 • FaceFormer-koulutus
 • Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa
 • Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittely, hoidot
 • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
 • The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention  (Marsha Dunn Klein)
 • PROMPT-menetelmä, Introduction
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot
 • Oral Placement Therapy, Talk Tools (OPT) lev. 1 ja 2 + OPT Apraxia of Speech
 • The Organic Swallow: Evaluation and Treatment with DPNS certification, E-stim and Labial

KIELELLISTEN TAITOJEN KUNTOUTUS

 • Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
 • Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KUNTOUTUS

 • Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutuksessa-, opetuksessa-, ja ohjauksessa
 • Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen oppimisvaikeuksiin
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
 • ”Ain laulain työtäs tee” Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa

PUHETTA TUKEVAT JA KORVAAVAT KOMMUNIKOINTIKEINOT JA NIIHIN LIITTYVÄT TEKNIIKAT

 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (Cynthia Cress)
 • Pecs – Picture Exhange Communication System, level 1
 • Pivotal Response Training, PRT
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
 • Nopean piirtämisen menetelmä
 • Riemua ja osallisuutta opetustilanteisiin puhelaitteiden avulla

VANHEMPIEN JA YHTEISÖJEN OHJAUS

 • Lämmin suorapuheisuus sopimisen työkaluna puheterapiassa
 • Näin ohjaan yhteisöä – koulutus
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä